Kết quả thực sự CRIOCUUM, tạm biệt mỡ cục bộ.

Kết quả thực sự CRIOCUUM, tạm biệt mỡ cục bộ.
Cryolipolysis hoặc cryoliporeduction là một kỹ thuật không xâm lấn để loại bỏ chất béo cục bộ bằng cách sử dụng lạnh.
❄Loại bỏ mô mỡ vĩnh viễn, chính xác và không xâm lấn.❄Không phục hồi hoặc chăm sóc sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *