VMAT: Sóng xung kích chống béo phì

Sự kích thích cơ học của mô mỡ thông qua sóng xung kích và sóng rung của thiết bị VMAT PRO làm giảm hiệu quả mô mỡ.

 Sóng xung kích VMAT PRO là các xung cơ học xâm nhập triệt để vào các mô sinh học, bao gồm cả chất béo, tạo thành một kích thích nhanh và lặp đi lặp lại kích thích quá trình phân giải mỡ thông qua kích hoạt trao đổi chất của các tế bào mỡ.

Làm thế nào nó hoạt động?

Sóng xung kích VMAT PRO đi qua các mô tạo ra các bong bóng vi bọt làm tăng nhiệt độ mô, kích hoạt các quá trình sinh học có lợi cho quá trình tạo mạch, tuần hoàn, oxy hóa cũng như chuyển hóa tế bào mỡ thông qua sản xuất và kích hoạt lipase, các enzym cần thiết để bắt đầu quá trình cơ chế tự nhiên của loại bỏ chất béo .

Massage rung động hỗ trợ loại bỏ chất thải trao đổi chất và hoàn thành việc điều trị bằng một massage dễ chịu.

Khám phá công nghệ sóng xung kích của chúng tôi
để loại bỏ chất béo cục bộ

Vmat PRO

Chống lại sự tích tụ cục bộ của mô mỡ. Công nghệ rung và sóng xung kích của nó tác động sâu vào mô mỡ dưới da, kích thích quá trình phân giải mỡ và đạt được hiệu quả giảm đường nét cơ thể.

vmz_c_012_d_edit-1
body-contouring-1

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ